Eckart Hydraulik Pneumatik

 

Valmistajan verkkosivut

Eckart GmbH

 

Esitteet

E1

E3

SM4

PSM2

HSE4

HyRAV SG

HyRAV Flex

 

Vääntömoottorit - Eckart Hydraulik

 • Yleistä
 • SM4 250bar
 • E1 100bar
 • E3 210bar
 • HyRAV
 • Pneumaattiset
 • Kääntö+Linear
 • Räätälöinti

Miksi valita vääntömoottori hydraulisylinterin sijaan?

SM4_Vääntömoottori

1) Koneen konstruktio on yksinkertaisempi, kompaktimpi ja usein kevyempi

 • Vältytään vipumekanismeilta
 • Puomeista ei sojota ylimääräisiä ulokkeita
 • Vältytään usein laakeroinneilta (vääntömoottoreissa itsessään olevia laakereita voidaan usein käyttää kuormaa vastaanottavina laakereina)
 • Isommat kulma-alueet (yli 180°) vaikea toteuttaa sylintereillä

 

2) Sylinterillä aikaan saatava momentti muuttuu sylinterin iskuliikkeen mukana (vipusuhteet muuttuvat)

 • Vääntömoottorissa tiettyä käyttöpainetta vastaa tietty momentti, riippumatta kulma-asennosta
 • Vääntömoottorin kulmanopeus muuttumaton vakiotilavuusvirralla

 

3) Asentoanturi on edullisesti järjestettävissä (koteloitavissa) vääntömoottorin takapäätyyn

 

Miksi valita vääntömoottori hydraulimoottorin sijaan?

SM4 Hydraulinen Vääntömoottori

1) Vääntömoottori soveltuu paremmin taakan kannatteluun

 • Hydraulimoottorin kanssa tarvitaan mekaaninen jarru pitämään taakka varmasti paikallaan, koska niissä on sisäinen vuoto
 • Vääntömoottori on tiivis, verrattavissa sylinteriin, taakka ei valu vuodon seurauksena kun käytetään tiiviitä pitoventtiileitä tai kuormanlaskuventtiileitä

   

2) Vääntömoottoria käytettäessä järjestelmä on usein yksinkertaisempi ja edullisempi kustannuksiltaan

 • Hydraulimoottorin kanssa tarvitaan usein muita komponentteja joita vääntömoottoria käytettäessä ei tarvita:
  • Järjestelmä joka huolehtii siitä, että hydraulimoottorin kuormittamaton puoli saa joka tilanteessa öljyä
  • Mekaaninen jarru ohjauksineen

   

3) Vääntömoottorin toiminta on nopeampaa

 • Hydraulimoottorin yhteydessä vaaditaan sekvenssitoiminnot jarrun avaamiseen liittyen, jotta turvallisuus ei vaarantuisi

   

4) Vääntömoottori on akselin säteen suunnassa varsin kompakti

 • Hydraulimoottori vaatii usein huomattavasti suuremman tilan radiaalisuunnassa

   

5) Vääntömoottori soveltuu kun tarvitaan vain rajoitettua kääntöliikettä, esim. 0°...450°

   

6) Eckart-vääntömoottoriin on helppo järjestää hyvää teollisuus-iskunvaimenninta vastaava päätyasentovaimennus kumpaankin päätyyn

 

 

(Avainsanoja : Hydraulinen kääntö toimilaite / Vääntösylinterit / Kääntösylinterit / Rollikat / Rotaattorit / Kääntömoottorit)

SM4 rotary actuatorVääntömoottori SM4

Hydraulinen - 250 bar

 

Huippuluokan suorituskyky ja muunneltavuus

Etsittekö ratkaisua sovellukseen jossa tarvitaan sekä vääntöä, että rajoitettua pyörimisliikettä ja joka on sovitettavissa pieneen tilaan omassa käyttökohteessanne? Kyllä? Siinä tapauksessa Eckartin SM4 vääntömoottori on kompaktin rakenteensa ansiosta ideaaliratkaisu ongelmaanne.

Vääntömoottorin tulee pystyä tarjoamaan yksinkertaisen pyörimisliikkeen lisäksi myös paljon muita toimintoja. Lisätoiminnoilla pystytään välttymään monilta muilta kalliilta rakenteilta.

 

Ominaisuuksia:

 • Käyttöpaine 250 bar asti
 • 13 eri kokoa, männänhalkaisijat 40 – 300 mm
 • 4 standardikääntökulmaa 90°/180°/270°/360°
 • Portaaton nolla-asennon säätömahdollisuus
 • Kääntökulmansäätö ± 5°
 • Läpimenevä käyttöakseli
 • Kulutusta kestävät liukupinnat


Optioita:

 • Päätyvaimennus
 • Tappi anturia varten akselin päässä
 • Kulma-asennon tunnistus rajakatkaisijoilla
 • Erilaisia akselivaihtoehtoja kuten esim. hammasakseli DIN5480, hammasnapa tai onttoakseli


Asiakaskohtaisia räätälöintimahdollisuuksia:

 • Lieriöakseli ilman kiilauria, kiila-urilla varustettu akseli, nelikulmainen akseli...
 • Pohjassa toinen käyttöakselin pää
 • Portaaton akselin nolla-asennon säätömahdollisuus
 • Pyörimissuunnan vaihto
 • Mahdollisuus asentaa venttiilit suoraan vääntömoottorin kylkeen
 • Mahdollisuus valita maksimivääntökulma sovelluskohtaisesti portaattomasti, myös yli 360°
 • Käyttöpaine yli 250 bar
 • Erikoismaalaukset
 • Järvi- tai merivesikestävyys


Eckart valmistaa SM4:n pohjalta monenlaisia erikoisratkaisuja, jotka on tehty juuri asiakkaiden toiveiden mukaan. Lupaamme että Eckartin insinöörit löytävät ratkaisun pulmaan kuin pulmaan.


Muuta huomionarvoista:

Tarkalleen sovitetun jyrkkähammastuksensa ja lähes kitkattomien tiivisteidensä ansiosta SM4 on jo 20 bar käyttöpaineesta lähtien taloudellisesti käyttökelpoinen.

250 bar käyttöpaine. Pienemmät ja edullisemmat vääntömoottorit, joilla on suuremmat sallitut käyttöpaineet soveltuvat useisiin kohteisiin joissa muuten vaadittaisiin suurempia ja kalliimpia laitteita.

Enemmän varmuutta ja reserviä turvallisuuden suhteen. Useissa sovelluskohteissa ei enää tarvita paineenalennusventtiileitä suojaamaan SM4:ää.

Eckartin vääntömoottoreiden päätyvaimennus on hyvin kehittynyt ja lähentelee ominaisuuksiltaan proportionaali- tai servoventtiiliohjausta. Tämä tarjoaa Eckart-vääntömoottoreiden käyttäjille huomattavia kustannussäästöjä, vältyttäessä kalliilta venttiiliohjausjärjestelmiltä.

Toimitussuhteen vakiinnuttua… Joustavan varastoinnin ansiosta lyhyet toimitusajat. Yksilölliset ratkaisut jotka sopivat parhaiten yhteen juuri Teidän sovelluksenne kanssa. Laadunvarmistus DIN EN ISO 9001 mukaisesti.

Kuiva ja pinta-alaltaan laaja kitkaliitos. Varma voiman- tai vääntömomentin siirto, myös vaativimmissa käyttökohteissa.

Vakiona kulman säätömahdollisuus. Maksimaalista kääntökulmaa voi koska tahansa säätää ± 5° suuntaansa. Yhdistettynä nolla-asennon portaattomaan säätöön on kokonaiskääntökulma alku- ja loppuasennoiltaan mielivaltaisesti muutettavissa.

Vääntömoottoreiden läpimenevän mäntärakenteen ansiosta vääntömoottorin asennus napakappaleeseen on mahdollinen laakereita rasittamatta, painamalla suoraan mäntärakenteen toisesta päästä. Näin toimien estetään vierintälaakereiden mahdollinen vaurioituminen asennuksen yhteydessä.

SM4:llä on kulutusta kestävät liukupinnat. Pitkäkestoisen nitrauksen ansiosta vääntömoottorilla on pitkä elinikä. Vääntömoottorin kierteillä on myös erinomaiset liukuominaisuudet.

Moderneimmat tiivisteet. Tiivisteiden käyttöikä pidempi. Tämän ansiosta varmempi toiminta, myös ympäristönäkökohdat huomioonottaen. Tiivisteet sopivat käyttöön useimpien hydraulinesteiden kanssa. Kaikkien o-renkaiden yhteydessä on käytetty tukirenkaita, näin vältetään o-renkaiden pursuaminen välyksiin ja halkeaminen. Kehältään ympyrän muotoisten tiivisteiden ansiosta vältytään sisäisiltä vuodoilta ja vääntömoottori voidaan pysäyttää huoletta mihin tahansa kääntökulman väliasentoonsa.

Nelipistelaakerit
Nelipistelaakerointi on suunniteltu korkeidenkin radiaali- ja aksiaalivoimien vastaanottamiseen ja vääntömoottori on näin ollen sopiva hyvin rajuihin kuormitusolosuhteisiin.

SM4:llä on portaaton nolla-asennon säätömahdollisuus kulmaminuuttien tarkkuudella. Napakappaleen valmistuksessa kiilauran asema ei ole olennaisen tärkeä. Kääntökulma-alue voidaan kiertää eri asentoon.

Vähäisemmät hydrauliset aksiaalirasitukset käyttöakselilla, pieneksi valitun pinta-alasuhteen ansiosta. Nelipistelaakeroinnin kuormitus on vähäinen. Tämä tarkoittaa sitä, että sillä on kapasiteettia tärkeämpien laakerikuormitusten vastaanottamiseen. Tästä seuraa vääntömoottorille pitkä elinikä.


Rakenne ja toimintatapa:

Kuvaus toiminnasta
SM4 toimii kaksoiskääntöperiaatteella, joka tarkoittaa sitä, että siinä on oikea- / vasenkätiset hammastusten kierteet.

Käyttöpaine
SM4:n maksimi käyttöpaine on 250 bar. Anti-stick-slip tiivisteidensä ansiosta se on kuitenkin taloudellisesti käyttökelpoinen jo 10 bar käyttöpaineella.

Käyttöakselin nolla-asento
SM4:n käyttöakselin asennon portaaton säätömahdollisuus mahdollistaa sen, että käytettävän laitteen kiilauran täsmällistä asemaa ei tarvitse tietää etukäteen.

Päätyvaimennus
SM4:n kehitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota sen päätyvaimennukseen. Päätyvaimennusta käytettäessä voidaan suuretkin massamomentit vaimentaa tehokkaan tasaisesti asteittain männän lähestyessä päätyä. Vaimennusominaisuudet ovat erikoistapauksissa säädettävissä niin hyviksi että ne lähestyvät ominaisuuksiltaan proportionaali- tai servo-ohjattua päätyvaimennusta.

Kääntökulma
Standardikääntökulmat ovat 90°, 180°, 270° ja 360°. Myös näistä poikkeavia kääntökulmia on saatavissa. Poikkeavia kääntökulmia toimittaessaan Eckart lähtee liikkeelle haluttua kääntökulmaa seuraavaksi suuremmasta standardikääntökulmasta ja rajoittaa ainoastaan männän liikettä. Näin toimien saadaan yksilölliset kääntökulmat toteutettua taloudellisesti standardikomponentein. Myös kääntökulmat jotka ovat yli 360° ovat erikoissovelluksiin toteutettavissa.

Kääntökulman säätö
Vakiona vääntömoottoreihin kuuluvan kääntökulman säätömahdollisuuden ansiosta voidaan maksimikääntökulmaa muuttaa koska tahansa ± 5° rajoissa. Säätäminen on tosin mahdollista ainoastaan vääntömoottorin ollessa paineettomana.

Vääntömomentti
Taulukoissa annetut vääntömomentit ovat tehollisia arvoja. Vääntömomenttia paineen funktiona ilmaiseva kuvaaja on melkein suora. Jos vääntömoottoria käytetään vuorotyössä tai käyttö on muuten hyvin vaativaa tai työkierto on hyvin lyhyt, suosittelee Eckart varmuuskerrointa 1,2 – 1,5 vääntömoottoria valittaessa. SM4:ltä saatava vääntömomentti on molempiin vääntösuuntiin yhtä suuri.

Kulmavälys
Jyrkkähammasparit vaativat toimiakseen pienen välyksen. Tämä välys on suuruudeltaan 20 kulmaminuutin luokkaa. Erikoistapauksissa tämä välys voidaan minimoida noin 5 kulmaminuutin suuruiseksi.

Hydraulinesteet
Suositeltavia ovat mineraaliöljypohjaiset HLP-luokan, DIN 51524/Osa 2-, sekä VDMA-Sivu 24318 mukaiset öljyt. Lisäaineettomat öljyt jotka eivät pysty muodostamaan riittävää voitelevaa kalvoa vääntömoottorin kulutusosien välille vähentävät vääntömoottorin elinikää. Palamattomia nesteitä käytettäessä on syytä varmistaa niiden sopivuus Eckartilta. Hydraulinesteen viskositeetin tulisi olla n. 16 cST, noin +40° - +60° C lämpötilassa.

Käyttölämpötila
SM4:n käyttölämpötila-alue on -25° - +70°, kunhan pidetään huoli siitä että käytettävän hydraulinesteen viskositeetti on myös sopiva. Tältä alueelta poikkeaville käyttölämpötiloille on syytä varmistaa sopivuus Eckartilta.

Erikoismallit
Monenlaiset standardityypeistä poikkeavat erikoisversiot ovat myös mahdollisia. Eckartin insinöörit ovat kernaasti käytettävissänne koskien kysymyksiänne mahdollisista erikoisversioista.

 

Tekniset tiedot:

 • Koot (männän halkaisijat): 40 - 300 mm
 • Nimellispaine: 250 bar
 • Vääntömomentti: 85000 Nm asti
 • Kääntökulma: 90°/180°/270°/360° ja yli
 • Käyttölämpötila: -25°C - +70°C; suurempiin lämpötiloihin kyselyn perusteella
 • Hydraulineste:  Mineraaliöljy Ryhmä HLP, DIN 51524 / Osa 2:n mukaan

E1 rotary actuatorVääntömoottori E1

Hydraulinen - 100 bar

 

Vääntömoottori E1 on suunniteltu matalammille painealueille. Sille tyypilliset käyttöpaineet ovat luokkaa 40-100 bar. Rakenteessa on käytetty jyrkkänousuista hammastusta ja E1 on tämän vuoksi hyvin kompakti ja asennettavissa pieneenkin tilaan.

E1 on kehitetty vääntömoottorin SM1 pohjalta ja se on vaihdettavissa paikkoihin, joissa SM1 on tähän asti ollut käytössä. SM1 on ollut Eckartin tuote jo yli 30 vuotta ja se on käytössä tuhansissa kohteissa. E1:n etuna SM1:een verrattuna on kevyempi paino.

Useiden erilaisten asiakaskohtaisten räätälöintimahdollisuuksiensa ansiosta E1 tarjoaa paljon joustavuutta ja hyvän toiminnan mitä erilaisimmissakin käyttökohteissa.

 

E1:n perusominaisuuksia:

 • Käyttöpaine 100 bar asti
 • Viisi vaihtoehtoa männänhalkaisijaksi, d = 50 mm ... 125 mm
 • Neljä standardikääntökulmaa 90°/180°/270°/360°
 • Portaaton nolla-asennon säätömahdollisuus
 • Läpimenevä käyttöakseli
 • Kulutusta kestävät liukupinnat
 • E1:n mahdollisia lisäominaisuuksia:
 • Päätyvaimennus
 • Kääntökulmansäätö ± 5°
 • Laippakiinnitys
 • Jalkakiinnitys
 • Tappi anturia varten akselin päässä
 • Kulma-asennon tunnistus rajakatkaisijoilla
 • Erilaisia akselivaihtoehtoja kuten esim. hammasakseli DIN5480, hammasnapa tai onttoakseli

 

Lisäksi paljon erilaisia asiakaskohtaisia räätälöintimahdollisuuksia kuten esim:

 • Lieriöakseli ilman kiilauria, kiila-urilla varustettu akseli, nelikulmainen akseli...
 • Pohjassa toinen käyttöakselin pää
 • Portaaton akselin nolla-asennon säätömahdollisuus
 • Pyörimissuunnan vaihto
 • Mahdollisuus asentaa venttiilit suoraan vääntömoottorin kylkeen
 • Mahdollisuus valita maksimivääntökulma sovelluskohtaisesti portaattomasti, myös yli 360°
 • Erikoismaalaukset
 • Järvi- tai merivesikestävyys
 • ...

 

Muuta huomionarvoista:

Eckartin vääntömoottoreiden päätyvaimennus on hyvin kehittynyt ja lähentelee ominaisuuksiltaan proportionaali- tai servoventtiiliohjausta. Tämä tarjoaa Eckart-vääntömoottoreiden käyttäjille huomattavia kustannussäästöjä, vältyttäessä näiden kalliiden venttiiliohjausjärjestelmien käytöltä.

Vääntömoottoreiden läpimenevän mäntärakenteen ansiosta vääntömoottorin asennus napakappaleeseen on mahdollinen laakereita rasittamatta, painamalla suoraan mäntärakenteen toisesta päästä. Näin toimien estetään vierintälaakereiden mahdollinen vaurioituminen asennuksen yhteydessä.

Vääntömoottorilla on kompakti, vankka ja esteettinen rakenne. E1:n rakenteen konstruktiossa sen ulkoiset mitat on saatu mahdollisimman pieniksi. E1:llä on tämän ansiosta hyvin korkea energiatiheys.

E1:llä on portaaton nolla-asennon säätömahdollisuus kulmaminuuttien tarkkuudella. Napakappaleen valmistuksessa kiilauran asema ei ole olennaisen tärkeä. Kääntökulma-alue voidaan kiertää eri asentoon.

E1:llä on kulutusta kestävät liukupinnat. Pitkäkestoisen nitrauksen ansiosta vääntömoottorilla on pitkä elinikä. Vääntömoottorin kierteillä on myös erinomaiset liukuominaisuudet.

 

Tekniset tiedot:

 • Koot: Männän halkaisija 40 - 125 mm
 • Nimellispaine: 100 bar
 • Vääntömomentti: 2450 Nm asti
 • Vääntökulma: 90° / 180° / 270° / 360° ja tästä ylöspäin
 • Hydraulineste: Suositus mineraaliöljy, muut kyselyn perusteella

E3 rotary actuatorVääntömoottori E3

Hydraulinen - 210 bar

Kompakti - Mobilekonemalli

 

Vääntömoottori E3 on suunniteltu erityisesti mobiilisovelluksia silmälläpitäen. E3:n rakenteessa on käytetty jyrkkänousuista hammastusta ja se on tämän vuoksi hyvin kompakti ja asennettavissa pieneen tilaan. E3:lle soveltuvia käyttökohteita löytyy melkein miltä tahansa teollisuudenalalta, niin ajoneuvotekniikasta, maanrakennuskoneista, kaivosteollisuuden koneista, työstökoneista, kuin myös monista muista sovelluksista.

 

E3:n käyttöesimerkki henkilönostimien yhteydessä:

Vääntömoottori E3 sisältää vääntömekanisminsa lisäksi laakeroinnin, jolla voidaan ottaa vastaan koko käännettävän kuorman massa. Nostolavaa ei siis tarvitse enää erikseen laakeroida. Tämän lisäksi E3 on varustettu porauksella jonka läpi mahdollisesti tarvittavat kaapelit ja letkut voidaan johtaa. Turvallisuussyistä tähän poraukseen on myös mahdollista asentaa läpimenevä pultti. Tämä pultti varmistaa miehistökorin paikallaan pysymisen, tapauksessa jossa korin reuna osuu ulkoiseen esteeseen alaspäin tultaessa. Vaikka vääntömoottori vaurioituisi esimerkiksi liian suuren aksiaalisen voiman johdosta, miehistökori ei pääse irtoamaan paikaltaan.

E3:n suunnittelussa on ollut tavoitteena myös työlavan mahdollisimman välyksetön toiminta. Tämä tavoite on saavutettu ensinnäkin sillä, että hammasparit ovat lähes välyksettömiä, toisekseen siksi, että sen vierintälaakeri on sovitettu välyksettömästi, sekä kolmanneksi siksi, että männällä ei ole käytetty molempiin suuntiin tiivistäviä kompaktitiivisteitä.

 

Eckart tarjoaa lisäksi venttiiliblokia, joka voidaan kiinnittää olakkeellisin onttoruuvein suoraan työliitäntöihin. Tämä venttiilibloki tarjoaa seuraavat lisätoiminnot:

Kuormanpitotoiminto koska nostokori pyrkii painovoiman ansiosta kiertymään akselinsa ympäri kallellaan olevassa asennossaan.

Paineistustoiminto jotta nostolava saataisiin pysymään mahdollisimman välyksettömästi paikallaan missä tahansa kuormitusolosuhteissa.

Paineenrajoitustoiminto jolla estetään ylipaineista johtuva vääntömoottorin vaurioituminen. Liian korkea paine voi pyrkiä syntymään ulkoisesta voimasta tai lämpötilannoususta johtuen.

 

Muuta huomionarvoista:

 • Erittäin kompakti ja vankka rakenne
 • Tarkka ja täsmällinen, lähes välyksetön hammasparien toiminta kulman asemoinnissa
 • Ei sisäisiä vuotoja kaksinkertaisten männän- ja akselin tiivisteiden ansiosta (urarengastiivisteet)
 • Uusimman teknologian mukaiset hydraulitiivisteet
 • Kaikki kääntökulman väliasemat mahdollisia
 • Laakereilla suuri kuormankantokyky
 • Kuormanpitotoiminto joko vain toiseen suuntaan tai molempiin suuntiin
 • Vääntömoottorilta saatava vääntömomentti on molempiin suuntiin yhtä suuri
 • Kaikki vääntömoottorin rakenneosat on valmistettu korkealaatuisista ja kestävistä teräksistä
 • Vääntömoottorin akselissa läpimenevä poraus
 • Kiinnityslaipassa joko metriset- tai tuumakierteet
 • Asiakaskohtaisesti räätälöidyt versiot mahdollisia

 

Tekniset tiedot

 • Koot (männän halkaisija): 95 - 170 mm
 • Nimellispaine: 210 bar
 • Vääntömomentti: 3600 Nm asti
 • Kääntökulma: 180°/360° ja kaikki halutut väliasennot näiden väliltä
 • Hydraulineste: Mineraaliöljy (suositus), muut kyselyn perusteella

HyRAVVääntömoottori HyRAV

Hydraulinen toimilaite

Venttiilien kääntöön

 

Käyttökohde:

Teollisuuden sulkuventtiilit / läppäventtiilit / palloventtiilit / istukkaventtiilit / jne.

 

Teollisuusventtiilien toimilaitteeksi suunniteltuja hydraulisia HyRAV vääntömoottoreita on tarjolla useissa eri kokoluokissa.

 

Malleja on niin kaksitoimisia kuin myös jousipalautteisia.

 

HYRAV-toimilaitteiden rakenne perustuu Eckart-vääntömoottoreille tunnusomaiseen jyrkkänousuisen hammastuksen periaatteeseen.

HyRAV Venttiilien hydraulinen toimilaite

 

Eräs HyRAV toimilaitteiden käytännössä hyväksi havaittu piirre on, että toimilaitteen rakenne on samankeskinen armatuurin kääntöakselin kanssa.

 

 

Edut:

 • Pieni tilantarve
 • Tehotiheys
 • Sietää värähtelyjä
 • Helppo sovittaa erilaisiin armatuureihin
 • Robusti komponentti vaikeisiinkin toimintaympäristöihin

 

HyRAV

Hydrauliset HyRAV toimilaitteet ovat erinomaisia teho/tilavuus-suhteeltaan. Niiden kompakti ja samankeskinen rakenne tarjoaa luotettavuutta sekä tilansäästöä ahtaissa paikoissa.

 

 

HyRAV toimilaitteita voidaan käyttää hankalissakin ympäristöissä, joissa ilmenee esimerkiksi värinöitä. HyRAV-mallit ovat sovitettavissa onttoakselin ja laipan avulla käytännössä mihin tahansa käyttökohteeseen.

 

 

Tekniset tiedot

 • 12 kokoluokkaa
  • Vääntömomentit 160.000 Nm (210bar) asti
 • Kaksitoimisia / Jousipalautteisia
 • Kompakti ja hoikka rakenne
 • Rakenne samankeskinen kääntöakselin kanssa
  • Säästää armatuuria ja käyttöakselia
 • ISO5211 tai ANSI-laippa
 • Erilliselle voitelulle ei tarvetta, toimilaitteen liikkuvat osat ovat aina öljykylvyssä
 • ATEX ja SIL

 

HyRAV

Lisälaitteet

 • Pikasulku 90° 0,2 sekunnissa
 • Optimaalinen päätyasentovaimennus säästää venttiilin läppää ja moottoria
 • 350 bar käyttöpaine mahdollinen kysyttäessä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSM2 PneumaattinenVääntömoottori PSM2

Pneumaattinen

 

Kompakti ja Kevyt

Vääntömoottorin keveys perustuu materiaaleina käytettyihin laadukkaisiin alumiiniseoksiin ja erikoismuoveihin. Kokoja saatavilla männänhalkaisijasta 40 mm aina halkaisijaan 100 mm asti, jolla voidaan saavuttaa 80 Nm vääntömomentti käyttöpaineella 6 bar.

 

Toimintaperiaate: Paineilma liikuttaa mäntää, jonka lineaarinen liike muutetaan pyöriväksi liikkeeksi käyttöakselille. Liikkeen muunto tapahtuu ruuvirataa pitkin kulkevia rullia hyväksikäyttäen. Männän ulkokehällä on ruuvikierre ja sen sisäkehällä on vastakkaisnousuinen ruuvikierre. Ulospäin näkyy ainoastaan käyttöakselin pyörivä liike.

 

Tekniset tiedot:

 • Maksimi käyttöpaine: 10 bar asti
 • Vääntömomentti: 78 Nm asti (6 bar paineella)
 • 3 Standardi Kääntökulmaa: 90°/180°/360°
 • Portaaton nolla-asennon säätömahdollisuus
 • Kääntökulman säätö ± 5°
 • Läpimenevä käyttöakseli
 • Kulutusta kestävät liukupinnat


Lisämahdollisuuksia:

 • Tappi anturia varten akselin päässä
 • Käsikäyttö
 • Kulma-asennon tunnistus rajakatkaisijoilla
 • Erilaisia akselivaihtoehtoja kuten esim. hammasakseli DIN5480, hammasnapa tai onttoakseli
 • Erikoismallit asiakastoiveiden perusteella

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

PHSE Pneumaattinen kombitoimilaiteKombitoimilaite PHSE

Kääntöliike + Lineaariliike

Pneumaattinen

 

 

PHSE kombitoimilaite mahdollistaa iskun ja väännön samalla pneumaattisella toimilaitteella.

 

 

 

HSE4 KombitoimilaiteKombitoimilaite HSE4

Kääntöliike + Lineaariliike

Hydraulinen

 

Eckartin HSE4 kombitoimilaite on vääntömoottorin ja hydraulisylinterin yhdistelmä. Siltä onnistuu sekä pyörivä-, että lineaarinen liike.

HSE4:n tarjoamat liikemahdollisuudet ovat siis kääntö myötä- tai vastapäivään ja liike ulos- tai sisäänpäin, juuri niin kuin laitetta halutaan ohjata. Liikkeet ovat mahdollisia suorittaa toisistaan riippumatta esim. yksi liike kerrallaan, tai vaihtoehtoisesti molemmat liikkeet samaan aikaan.

HSE4:ää voidaan käyttää myös kosteissa olosuhteissa (männänvarsi on voidaan tiivistää hyvin). HSE4:ää kuvaavia ominaisuuksia ovat: hyvä käytettävyys, taloudellisuus ja käyttövarmuus. Nämä ominaisuudet pohjautuvat siihen, että saman laitteen avulla voidaan suorittaa monta eri toimintoa, jotka normaalisti tarvitsisivat monta erillistä laitetta.

HSE4:n kehitystyön pohjana on käytetty Eckartin edellistä kombitoimilaitetta HHSE:tä ja se myös korvaa nykyisin HHSE:n. HSE4:ään on lisäksi sisällytetty toiminnallisuudet ja edut vankasta ja erittäin luotettavasta SM4 vääntömoottorista.

 

Muuta huomionarvoista:

 • Kaikki HSE4:n liikkuvat osat on tehty kulutusta kestäviksi, tämä takaa sille pitkän eliniän.
 • HSE4:n luotettavuutta lisää seikka, että sen rakenteessa on hyödynnetty ensiluokkaisen luotettavan SM4 vääntömoottorin rakennustapaa
 • Yli 360° kääntökulmat (myös jokainen väliin jäävä kääntökulma) ja iskunpituudet aina 1200 mm asti ovat mahdollisia (joskus jopa sen yli)
 • Vääntömoottori ja lineaarisylinteri ovat hydraulisesti toisistaan erotettuina, erikseen toisistaan riippumatta ohjattavissa
 • Sylinterin männän ääriasennoista on mahdollisuus saada sähköinen tieto lähestymiskytkimiltä
 • Sylinterin päätyyn on mahdollista sisällyttää aksiaalilaakeri, jolloin kääntöliike kuormituksen tai paineen alaisena on mahdollinen
 • Vääntömomentti on molempiin kääntösuuntiin yhtä suuri
 • Uusimman teknologian mukaiset hydraulitiivisteet käytössä
 • Tiivisteiden liukupinnat ovat joko hoonattuja tai hiottuja ja kiillotettuja
 • Mahdollisuus käyttää (lähes) mitä tahansa hydraulinestettä
 • Jatkuva laadun- ja valmistuksenvalvonta DIN EN 9001 mukaan
 • Pätevää neuvontaa saatavissa ammattitaitoisilta asiantuntijoilta
 • Erinomainen toimintavarmuus, laaja-alainen huoltopalvelu sekä asiakaskohtainen neuvonta takaavat suuren turvan investoinnillenne

 

Tekniset tiedot:

 • Koot (männän halkaisijat): 40 - 125 mm
 • Nimellispaine: 100 bar
 • Vääntömomentti: 65 Nm – 2200 Nm
 • Max. työntövoima: 122000 N asti
 • Max. vetovoima: 72000 N asti
 • Iskunpituus: 20 mm – 1200 mm
 • Kääntökulma: 90°/180°/270°/360° ja yli
 • Käyttölämpötila: -25°C - +70°C; poikkeaviin lämpötiloihin kyselyn perusteella
 • Hydraulineste: Mineraaliöljy Ryhmä HLP, DIN 51524 / Osa 2:n mukaan

TyokalunvaihtoRäätälöinti

Asiakaskohtaiset mallit

 

Eckart valmistaa asiakassovelluksiin suunniteltuja yksilöllisiä vääntömoottoreita erilaisten koneiden vaatimusten mukaisesti. Vääntömoottoreita käytetään sekä teollisuus- että mobilesovelluksissa. Sovelluksista mainittakoon teollisuusmanipulaattorit, ovien ja luukkujen kääntö, työstökoneiden työkalunvaihtoyksiköt, puomin avulla liikuteltavat pesulaitteet, kaivosteollisuuden konesovellukset, säiliöiden kippaukset sekä nostolavasovelluksissa miehistökorin kääntö ja kallistelu. Erikoissovelluksia ovat esimerkiksi vedenalaiseen toimintaan soveltuvat vääntömoottorit. Eckartilla on paljon kokemusta vääntömoottoreiden käytöstä mitä erikoisimmissa kohteissa ja olemme käytettävissänne tutkittaessa soveltuvuutta uusiin käyttökohteisiin.